Sektörün gündemindeki yerini koruyan SGK çalışmaları ile ilgili Kooperatif Başkanımız Fahrettin Can ve Yönetim Kurulu ile bizim paralelimizde düşünen sektör temsilcilerinin çabaları sonuçlarını vermeye başladı. Başbakanımızın imzası ile 29 Kasım 2010 tarihinde Meclis Alt Komisyonunda görüşülen Kanun Tasarısı, aşağıda yer alan metinlerde görüldüğü şekilde Komisyona sevk edilmiştir.Ocak ayının ilk günlerinde TBMM’de oylanarak,değişikliğe uğramadan yasallaşması beklenmektedir. SAYGILARIMLA Fahrettin Can EK MADDE 6 – Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişilerin […]

Kooperatif Başkanımız Fahrettin Can ve Başkan Yardımcımız Ayhan Çobanoğlu gündemde olan SGK denetimleri ve SGK sorunu hakkında yetkililer ile görüşmek için Ankara’da temaslarda bulundu. Kooperatif Başkanımız Fahrettin Can ve Başkan Yardımcımız Ayhan Çobanoğlu gündemde olan ve sektörde rahatsızlık yaratan SGK denetimlerine itiraz ve Sosyal Güvenlik ile alakalı çıkacak kanun tasarısı üzerindeki düşüncelerini ve taksici esnafının tepkilerini aktarmak için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili Mustafa Açıkalın, Sivas Mileltvekili Selami Uzun ve Sivas Milletvekili Hamza Yerlikaya ile 9 Aralık günü bir görüşme gerçekleştirdi. Saat 15:30’da TBMM’de gerçekleşen görüşmenin ana konusu SGK denetimleri ve SGK yasa tasarısının içeriği hakkında yapılan görüşmede Fahrettin Can, 29 Kasım 2010 tarihinde Başbakan’ın ve Bakanların imzası ile Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna getirilen Kanun taslağı […]