TÜKETİCİ HAKLARI İPTAL İADE KOŞULLARI

GENEL:

Kullanmakta olduğunuz web sitesi www.havalimanitaksi.com.tr üzerinden elektronik ortamda ödeme yaptığınız takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

Ödeme yapacak olan taraflar (Üye-Şoför), ödeme yaptıkları Ürün/Aidat/GG Katılım Payı Ödemesi kalemlerinin tahakkuk teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

Ödeme yapılan her ödeme kalemi ile ilgili 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ödeme yapanın Cari hesabına tahakkuk edilir ve gerek görülmesi durumunda öde eitirazları 3 iş günü içinde değerlendirilip sonuçlandırılır.

Ödeme yapılacak olan Ürün/Aidat/GG Katılım Payı Ödemesinin imkansızlaşması durumunda, Kooperatifimiz bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde ilan panolarından yazılı olarak ödeme yapacak olan Şoför ve üyelere bu durumu bildirmek zorundadır.

Ürün/Aidat/GG Katılım Payı Ödemesi BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

Ödeme yapacak olan taraflar (Üye-Şoför), bedeli ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Kooperatifin gecikme ile ilgili İç Tüzük Yönetmeliğpi maddelerini yürürlülüe koyma hakkı saklıdır.

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

Ödeme yapacak olan tarafın (Üye-Şoför) ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve ödeme yapılan hizmetin (Aidat v.b.) bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Kooperatife ödenmez ise, Ödeme yapan olan taraf (Üye-Şoför) sözleşme konusu hizmet ile ilgili askıya alınacak olan ödemeleri en geç 3 iş günü içerisinde ödemek zorundadır.

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE HİZMET (Aidat-GG Katılım Payı) TAHSİL EDİLEMEZ İSE:

Kooperatifin öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve Aidat,GG Katılım Payı tahsil edilemez ise, durum Ödeme yapacak olan taraflar (Üye-Şoför) bildirilir. Ödeme yapacak olan taraflar (Üye-Şoför), hizmetin tahsilinin iptalini talep edebilir.

CAYMA HAKKI

Tüketici Hakları Kanunu gereği E-Ticaret sitelerinde yapılan alışverişlerde bazı ürün grup ve kalemlerinde her ne kadar Cayma hakkı ve iade koşulları olsa bile, Kooperatifimiz Adiat, GG Katılım Payı tahsilatları yükümlülük çerçevesinde olduğu için sistemde aktif oldukları sürece ödemeleri yapmakla mükelleftirler ve herhangi bir Cayma hakları bulunmamaktadır.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Ödeme yapacak olan taraflar (Üye-Şoför), ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Ödeme yapacak olan taraflar (Üye-Şoför)’den talep edebilir ve her koşulda Ödeme yapacak olan taraflar (Üye-Şoför)’ün borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Ödeme yapacak olan taraflar (Üye-Şoför) borcun gecikmeli ifasından dolayı Kooperatifimizin uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

ÖDEME VE HİZMET İFA’SI

Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme YAPABİLİRSİNİZ. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.