İş sahası,istihdam mekanı bir manada insanın küçük dünyasıdır.Hakimi mutlakın uymamak nasıl ki dünyanın kıvamını,düzenini ve huzurunu bozuyorsa,iş hayatımız ile ilgili hükümlere aykırı davranmakta küçük dünyamızın düzenini ve ahengini bozmaktadır.

Medeni insan kendi hataları yüzünden diğer insanların huzurunu bozmayan,egosunu tatmin için prensipleri ihlal etmeyendir.Yönetmelik ve nizamlara uymayan,başkalarının hak ve hukukuna saygı duymayan insanlar öncelikle kendi dünyalarını karartarak,huzursuzluğun girdabında boğulur.Bunca geniş alem öyleleri için daralır,acılarını ve sevinçlerini paylaşacak gerçek dostlardan mahrum olacakları için kendilerini yapayanlız hissederler.Cezaların en şiddetliside budur.

Kooperatifin kıymetinin bilinmesi,zamanımızın çoğunu beraber geçirdiğimiz bu küçük dünyanın karartılmaması yönetici konumunda bulunan insanların en büyük arzusudur.Yönetmeliklerle tesbit edilmiş bulunan cezaların tatbik sahasına konulmaması için herkesin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi gereklidir.Elbette ki;yöneticiler insanlara ceza verilmsini istemezler.Ancak,tüm uyarı ve ikazlara rağmen aşağıda belirteceğimiz davranışlarda bulunan kimselerin cezasız kalması yönetici sorumluluğuyla bağdaşmayacağı gibi dürüst inanlara da yapılmış bir haksızlık olacaktır.Bu amaçla aşağıda belirtilen cezayı gerektiren davranışlardan kaçınmak herkes için en doğrusudur.

UYARI CEZASI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR

1- Müşteriye, arabaya binmeden nereye gideceğini sormak.

 2- B kapısından sonra araç sollamak.

 3- Arabasını parkta sıraya sokmamak.

 4- Sırasını takip etmeden peronlara girip karışıklık çıkarmak.

 5- Ağzında sigara v.b ile ve ciddiyetsiz şekilde yolcu almak.

 6- Araçların iç ve dış temizliğine özen göstermemek.

 7- Şoförün Kooperatifin Akaryakıt istasyonundan yakıt almaması veya düşük miktar alıp yanıltma yoluna gitmesi..

 

10 GÜN CEZA VERİLECEK DAVRANIŞLAR
1- Gece zamlı iş almak için saat beklemek.

 2- Arabasında fiş ve fatura bulundurmamak.

 3- Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.

 4- Havalimanı Taksi kimlik kartı olmadan çalışmak.

 5- Durak içerisinde huzuru ve düzeni bozacak hareketlerde bulunmak.

 6- Sırası olmadığı halde iç ve dış hatlara, iş almak üzere girmek,(iş alırsa ayrıca ceza verilecektir).

 7- Arabası sırada iken haber vermeden eve veya başka bir yere gitmek veya durak dışında şoför değiştirmek.

 8- Müşterinin rahatsız olacağı şekilde araç kullanmak.

 9- Görevlilerin gönderdiği fuar, kargo THY önü gibi iş mahallerine gitmemek,

 10- Peronlarda görevli, diğer şoförler veya müşteriyle tartışmak.

 Yukarıda yazılı suçları işleyen şoförlere ilk defa işlemeleri halinde uyarı cezası verilir.

 

ARACA 10 GÜN ŞOFÖRE 1 AY CEZA VERİLECEK DAVRANIŞLAR

1- Arabası sırada iken haber vermeden ve/veya başka bir yere gitmek,dışaırda şoför değiştirmek.

 2- Peronlarda iş seçmek.

 3- Yakın mesafeye iş almamak veya yolda indirmek.

 4- Suç tekrarı gerçekleştirmek.

 5- Sırası yokken,nöbetdeyken görevli bilgisi olmadan perondan iş almak.

 6- Yalan ifade vermek (yönetime ve bağlı kurumlara).

 8- Disiplin kurulunun çağrı ikazlarına uymamak.

 9- Disiplin kurulunu ve Yönetim kurulunu ciddiye almamak.

 

İHRAÇ CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR
1- Pasifte çalışmak ve Müşteriden fazla para almak.

 2- Müşteriye sözle de olsa tacizde bulunmak.

 3- Uyuşturucu madde satmak,başkalarınada temin etmek ve alkollü/uyuşturucu almak sureti ile araç kullanmak.

 4- Zamanı gelmeden taksimetrenin tarife değiştirmek.(Gece tarifesi)

 5- Suç tekrarı yapmak(iki veya daha fazlası)

 6- Durak içerisinde hırsızlık yapmak.

 7- DHMİ’yi ,kooperatif’i,üyeyi maddi zarara sokmak veya mallarına zarar vermek.

 8- Genel kurulda alınan kararlara uymamak.

 9- Kooperatif nezdinde görev yapan personele iftira atmak.

 10- Herhangi bir üye şoföründen veya kiracısından haklı nedenlerden dolayı şiakyetçi olduğu takdirde şoför veya kiracı başka bir üyenin aracında çalıştırılamaz.

Yukarıdaki suçları işleyen şoförler, bir daha girmemek üzere duraktan ihraç edilir ve ayrıca noterden ihtar gönderilir.

 

KOOPERATİF ORTAKLARINA VERİLECEK CEZALAR
1- Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen suçların işlenmesi halinde disiplin kurulu’nun önerisi,yönetim kurulu’nunda kararı ile 6 (altı) aya kadar ceza verilebilir.