İ.B.B Başkanı Kadir Topbaş Kooperatifimizi ziyaretinde vermiş olduğu ‘Ruhsat Harçlarının Kaldırılacağı’ yönündeki taahhütünü yerine getirdi.Çıkan Meclis kararında Kooperatifimizin açmış olduğu iptal davası örnek oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,seçim döneminde Kooperatifimizi ziyaretinde gündeme taşımış olduğumuz ve her yıl alınan Ruhsat harçlarının iptali yönündeki talebimizi dikkate aldı. 14 Mayıs 2009 tarihinde toplanan Belediye Meclisi almış olduğu kararın içine Kooperatifimizin 2008/161 Esas numaralı dava belgesini örnek göstererek Ruhsat Harçlarının 2009 yılından sonra alınmasını iptal etmiştir. Her yıl vize uygulaması devam edecek ancak Ruhsat harçları önümüzdekşi yıl itibarı ile artık ödenmeyecektir.Girişimlerimiz sonucu iptal edilen Ruhsat harçları konusunun tüm Kooperatif üyelerine ve Taksici esnafına hayırlı olmasını diliyoruz.

Kooperatifimizin Olağan Mali Kongresi yüksek katılım sayısı ile Kompleksimizin Konferans Salonunda gerçekleşti. Geçmiş bir yılın mali değerlendirmesinin yapıldığı kongrede konuşan Başkan Fahrettin Can bir yıl önce üyelere verdikleri sözlerin mevcut durumu hakkında bilgi verdi. Açıklamalı olarak verilen sözleri tek tek anlatan Başkan Can;verdikleri mücadelenin karşılığını Kooperatif olarak gördüklerini söyledi. Plaka tahditlerinin kaldırılmaması konusunda zor bir süreç geçirdiklerini ve tüm Taksici Esnafının sözcüsü durumuna geldiklerini belirtti.Kooperatif bünyesinde hizmete başlayan Akaryakıt istasyonunun önemine değinen Can,kurulmasının zorluklarının yanı sıra bu tür bir işletmeye sahip çıkılması gerektiğini ve tüm üyelerin akaryakıtlarını Kooperatifin istasyonundan yapmaları gerektiğini dile getirdi. Bütçe,Bilanço ve Gelir-Gider cetvelinin okunmasının ardından İç tüzükte yapılacak olan değişiklik oylamasına geçildi.Oylama sonucunda 319 evet oyuna karşılık 1 red oyu ile yeni tüzük değişikliği kabul edildi. […]