Genel Kurulumuz Gerçekleşti

malikongreKooperatifimizin Olağan Mali Kongresi yüksek katılım sayısı ile Kompleksimizin Konferans Salonunda gerçekleşti.

Geçmiş bir yılın mali değerlendirmesinin yapıldığı kongrede konuşan Başkan Fahrettin Can bir yıl önce üyelere verdikleri sözlerin mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Açıklamalı olarak verilen sözleri tek tek anlatan Başkan Can;verdikleri mücadelenin karşılığını Kooperatif olarak gördüklerini söyledi.

Plaka tahditlerinin kaldırılmaması konusunda zor bir süreç geçirdiklerini ve tüm Taksici Esnafının sözcüsü durumuna geldiklerini belirtti.Kooperatif bünyesinde hizmete başlayan Akaryakıt istasyonunun önemine değinen Can,kurulmasının zorluklarının yanı sıra bu tür bir işletmeye sahip çıkılması gerektiğini ve tüm üyelerin akaryakıtlarını Kooperatifin istasyonundan yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Bütçe,Bilanço ve Gelir-Gider cetvelinin okunmasının ardından İç tüzükte yapılacak olan değişiklik oylamasına geçildi.Oylama sonucunda 319 evet oyuna karşılık 1 red oyu ile yeni tüzük değişikliği kabul edildi.

Konuşmacıların söz alıp dilek ve temennilerini sunmasının ardından Mali Kongre son buldu.

Oylanan Yeni İç Tüzük ve Kanuni Hükümler:
Kooperatifimiz ortaklarının ve çalışanlarının çalışma şartları ile ilgili gerek kooperatifimiz ana sözleşmesi gerekse Kara Yolları Taşımacılık Kanunu, İl Ulaştırma Koordinasyon Dairesi (UKOM) kararlarına uygun olarak hazırlanan İç Tüzüğün genel kurulun onayına müteakip İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayını tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

A- ÇALIŞMA PİRENSİPLERİ : Havalimanı taksi, Atatürk Havalimanı’nda tüm geliş ve gidiş katlarındaki taksi isteyen yolcuların taksi hizmetlerini yerine getirme taahhüdüyle DHMİ ile sözleşme imzalamıştır.Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde uygulanacak sistemin kontrolü yine devlet hava meydanlarınca belirlenen şartlara uygun olarak kooperatif yönetimince uygulanır. Hiçbir üye veya şoför kendi istek ve düşünceleriyle hareket edemez. Bu açıdan içtüzükte yer alan hususlar Kooperatifimizin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine devam etmesi açısından bir zorunluluktur.

1- Havalimanı taksi şoförlerinin kıyafeti tek tip olarak devlet hava meydanlarınca belirlenmekte ve kooperatifimizce de uygulanmakta olduğundan belirlenen kıyafetten farklı kıyafet giyilmeyecektir. Her zaman temiz ve bakımlı olunacaktır.
2- Kooperatifimiz yolcuları yakın veya uzak mesafe ayırt etmeksizin götürmeyi taahhüt etmiştir. Yolcularımızın tamamı azami saygı ve esnaf ciddiyeti içerisinde güvenli bir şekilde yerlerine ulaştırılacaktır.
3- Şoförlerimiz aracının içini ve dışını temiz tutacak, cadde üzerinde aracını yıkamayacak, çevre temizliğine yardımcı olacaktır.
4- Çalışırken sabırlı, kibar, hoşgörülü ve anlayışlı olunacaktır.
5- Alkollü içki veya uyuşturucu maddeler almış olarak araba kullanılmamalıdır. Alkollü bir durumda liman dahilinde bulunulmamalıdır.
6- Radyo ve teybinin sesini yolcunuzu rahatsız etmeyecek şekilde ayarlayacaktır.
7- Taksimetresiz yolcu götürülmeyecektir.
8- Kooperatif görevlilerinin uyarı ve işaretlerine uyulacaktır.
9- Terminal dahilinde klakson çalınmayacak ve sigara içilmeyecektir.
10- Peronlara giderken sırayı bozmadan ve sol şeridi takip ederek gidilecektir.
11- Polis noktalarından sonra araba sollanmayacaktır.
12- Peronlarda davranışlara dikkat edilecek, herkes aracının başında bekleyecektir.
13- Sırada olan arabanın şoförünün de parkta bulunması gereklidir. İkinci şoför gelmeden birincinin durağı terk etmesi, sıradan silinmesine sebep olacaktır.
14- Araç plaka değişikliklerinde DHMİ deki yazışmaların tamamlanabilmesi için bir hafta önceden haber verilmesi gerekir.
15- Araçlarda yolcu varken sigara içilmeyecektir.
16- İşe yeni başlayan şoförler istenilen evrakı tamamlayıp bilgisayara kayıtlarını yaptırdıktan sonra kartlarını alacaklar, ayrıca iki ay İngilizce kursuna devam edeceklerdir. Kursa devam etmeyen şoförlerin kartları iptal edilecek, havalimanında çalışamıyacaktır.
17- Başka araçta çalışmak isteyen şoförler ile bir müddet çalışmayacak olan şoförler, yönetim binasına gelerek durumlarını bildirecekler ve bilgisayara kaydettireceklerdir. Aksi takdirde durumdan haberdar olmayan yönetim genel giderlere katılım payını kendilerine borç olarak yazmaya devam edecektir.
18- Durak içinde sıraya yazıldıktan sonra arabalar kendi sırası içinde bulundurulacaktır.
19- Parkta sırasını geçiren araç, iş mahallerine doğrudan gitmeyecek, geçerli mazeretini beyan etmesi halinde parktaki listenin sonuna yazılacaktır.
20- Peronlarda kendi aranızda kaba hareketler, şakalar, yüksek sesle konuşmalar ve yakışıksız davranışlardan şiddetle kaçınılacaktır.
21- Çalışma esnasında, görevlilerle ve diğer şoförlerle asla tartışmaya girmeyecek, haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız nöbetçi amiri ve yönetim kuruluna şikayet edilecektir.
22- Üye aidatları ile şoförlerin genel giderlere katılım payı ayın ilk 10 günü içerisinde ödenmek zorundadır. Bu süreyi geçiren araçlar sıraya yazılmayacaktır.

B- DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ :
a- UYARI CEZASI GEREKTİREN DAVRANIŞLAR
1- Müşteriye, arabaya binmeden nereye gideceğini sormak.
2- B kapısından sonra araç sollamak.
3- Arabasını parkta sıraya sokmamak.
4- Sırasını takip etmeden peronlara girip karışıklık çıkarmak.
5- Ağzında sigara v.b ile ve ciddiyetsiz şekilde yolcu almak.
6- Araçların iç ve dış temizliğine özen göstermemek.
7- Şoförün Kooperatifin Akaryakıt istasyonundan yakıt almaması veya düşük miktar alıp yanıltma yoluna gitmesi.

b- 10 GÜN CEZA VERİLECEK DAVRANIŞLAR
1- Gece zamlı iş almak için saat beklemek.
2- Arabasında fiş ve fatura bulundurmamak.
3- Kılık ve kıyafet kurallarına uymamak.
4- Havalimanı Taksi kimlik kartı olmadan çalışmak.
5- Durak içerisinde huzuru ve düzeni bozacak hareketlerde bulunmak.
6- Sırası olmadığı halde iç ve dış hatlara, iş almak üzere girmek,(iş alırsa ayrıca ceza verilecektir).
7- Arabası sırada iken haber vermeden eve veya başka bir yere gitmek veya durak dışında şoför değiştirmek.
8- Müşterinin rahatsız olacağı şekilde araç kullanmak.
9- Görevlilerin gönderdiği fuar, kargo THY önü gibi iş mahallerine gitmemek,
10- Peronlarda görevli, diğer şoförler veya müşteriyle tartışmak.
Yukarıda yazılı suçları işleyen şoförlere ilk defa işlemeleri halinde uyarı cezası verilir.

c- ARACA 10 GÜN ŞOFÖRE 1 AY CEZA VERİLECEK DAVRANIŞLAR:
1- Arabası sırada iken haber vermeden ve/veya başka bir yere gitmek,dışaırda şoför değiştirmek.
2- Peronlarda iş seçmek.
3- Yakın mesafeye iş almamak veya yolda indirmek.
4- Suç tekrarı gerçekleştirmek.
5- Sırası yokken,nöbetdeyken görevli bilgisi olmadan perondan iş almak.
6- Yalan ifade vermek (yönetime ve bağlı kurumlara).
7- Disiplin kurulunun çağrı ikazlarına uymamak.
8- Disiplin kurulunu ve Yönetim kurulunu ciddiye almamak.

d- İHRAÇ CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR :
1- Pasifte çalışmak ve Müşteriden fazla para almak.
2- Müşteriye sözle de olsa tacizde bulunmak.
3- Uyuşturucu madde satmak,başkalarınada temin etmek ve alkollü/uyuşturucu almak sureti ile araç kullanmak.
4- Zamanı gelmeden taksimetrenin tarife değiştirmek.(Gece tarifesi)
5- Suç tekrarı yapmak(iki veya daha fazlası)
6- Durak içerisinde hırsızlık yapmak.
7- DHMİ’yi ,kooperatif’i,üyeyi maddi zarara sokmak veya mallarına zarar vermek.
8- Genel kurulda alınan kararlara uymamak.
9- Kooperatif nezdinde görev yapan personele iftira atmak.
10- Herhangi bir üye şoföründen veya kiracısından haklı nedenlerden dolayı şiakyetçi olduğu takdirde şoför veya kiracı başka bir üyenin aracında çalıştırılamaz.
Yukarıdaki suçları işleyen şoförler, bir daha girmemek üzere duraktan ihraç edilir ve ayrıca noterden ihtar gönderilir.

e- KOOPERATİF ORTAKLARINA VERİLECEK CEZALAR
1- Disiplin Yönetmeliğinde belirtilen suçların işlenmesi halinde disiplin kurulu’nun önerisi,yönetim kurulu’nunda kararı ile 6 (altı) aya kadar ceza verilebilir.

C- KANUNİ HÜKÜMLER:
1- Kooperatifimizin ana sözleşmesinin Ortaklık şartlarına ait 10. Maddesinin 4. ncü şıkkında yer alan “Kooperatifin amacına uygun motorlu aracı bulunmak” Bu hususa açıklık getirilerek İstanbul İçinde çalışan araçların (UKOM) kararları gereğince (T) seri plakalı taksileri kapsamaktadır.

2- Kooperatifler Kanununun 38. maddesi ve Kooperatifimiz ana sözleşmesinin “Gelir Gider Farkı ve Dağıtımı” başlıklı 60. maddesinde; Gelir Gider farkı Genel Kurulca onaylanan Aylık bilançoya göre tespit edilir. Müspet Gelir Gider Farkının (kar) %15’i yedek akçe, %1’i tanıtım ve eğitim fonu olarak ayrıldıktan sonra, genel kurul geri kalan müspet gelirin tamamının veya bir kısmının ortaklara dağıtılmasına karar verebilir. Dağıtılmasına karar verildiği takdirde; ortaklar arasında ortakların kooperatifle yaptıkları alışveriş oranında dağıtılır. Gelir gider farkı menfi (zarar) olduğu takdirde; açık yedek akçelerden ve bunların kâfi gelmemesi halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye paylarıyla karşılanır. (yani mevcut kooperatifimiz ortaklarından alışveriş yapsın yapmasın zarar tanzim edilir). Zararın neticeleri ortadan kaldırılmadıkça gelir gider farkı dağıtımı yapılamaz. Yedek akçeler ortaklara dağıtılamaz denilmektedir. Buna göre Kooperatifimize ait üyelerin adına çalışmakta olan taksilerin tamamının yakıtlarının ikmali kooperatifimizin sahibi olduğu akaryakıt istasyonundan yapılacaktır.

3- Kooperatifimizin ilgili birimlerinde istihdam edilecek personelin;yönetim kurulu üyeleri veya ortaklar arasından gerek görüldüğü takdirde mevcut çalışan S.S.K’lı personel maaşını geçmemek şartı ile işe alınabilecektir.