İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş’ın Kooperatifimizi ziyaretinde kaldırılması yönünde talimatını vermiş olduğu ‘Ruhsat Harçlarının İptali’ yönündeki taahhütünü yerine getirmesinin ardındaki Meclis kararında Kooperatifimizin açmış olduğu iptal davası örnek oluşturmuştu.BİR KARARDA DANIŞTAY’DAN… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,seçim döneminde Kooperatifimizi ziyaretinde gündeme taşımış olduğumuz ve her yıl alınan Ruhsat harçlarının iptali yönündeki talebimizi dikkate alarak,14 Mayıs 2009 tarihinde toplanan Belediye Meclisi almış olduğu kararın içine Kooperatifimizin 2008/161 Esas numaralı dava belgesini örnek göstererek Ruhsat Harçlarının 2009 yılından sonra alınmasını iptal etmişti. Kooperatifimiz ve Kooperatifimizin Üyesi Yücel Uğur adına açılmış olan davalar sonuçlandı.Ve T.C Danıştay 9. Dairesi 2008/5116 Esas ve 2011/140 numaralı kararı ile “Her yıl Ruhsat Harcı Alınmasına Olanak Bulunmadığı” gerekçesi ile Ruhsat Harçlarının her yıl alınması hususundaki Belediye […]