21.03.2019 tarihinde Kooperatifimize ulaşan Taksi Sürücüsü Şikayeti ile ilgili gerekli incelemeler yapılmış olup aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur.

Sayın Kamuoyu;
21.03.2019 tarihinde Senegal uyruklu bir yolcu ile Taksi sürücüsü (!) arasında yaşanan tatsız iletişime dair gerek Medya kuruluşlarında gerekse tarafımıza ulaşan görüntüler Yönetim Kurulumuz ve Disiplin Kurulumuz tarafından incelenmiştir. Sözde Taksi sürücüsü olarak adlandırabileceğimiz kişi tarafından Senegal uyruklu yolcuya karşı takınılan uslüp,ifadeler,cümleler mesleğimize,meslek erbabına hatta insanlığa yakıştırılmayacak düzeydedir. Konuya ilişkin aksiyonlar hızla sağlanmış olup, şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Kooperatifimiz ile ilişiği 22.03.2019 10:20 tarihindeki Disiplin Kurulu toplantısında kesilmiştir. İlgili kişinin Sanayi Bakanlığı tarafından onaylı Ceza ve Ödül Yönetmeliği (İç Tüzük) gerekli maddelerine ilişkin İHRAÇ işlemleri sonlandırılmış ve kişiye ait işlem ile bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde ilgili kuruluşlar ile ivedilikle paylaşılmıştır.Şikayete konu olan Taksi sürücüsünün Çalışma ruhsatının iptali neticesinde bundan sonra hiç bir Ticari Takside çalışmaması uygunluğu ve görüşü bildirilmiştir.Bundan sonraki süreçte konunun yasal platformlarda en sert şekilde cezalandırma ile sonuçlanması adına taraf olacağımızı önemle ifade etmek istiyoruz.

Konu neticesinde böylesine uygunsuz ve yakışıksız bir olay yolcumuzun rencide olmasına sebep olduğumuz için tüm kamuoyuna bir özrü borç biliriz. Konuya ilişkin ismi Ousmane Alyly olan Senegal uyruklu yolcumuz ile iletişime geçilecek ve aslında telafisi mümkün olmayan üzücü olayla ilgili kendisini Kooperatifimizde misafir ederek özürlerimiz kendisine iletilecektir.

Saygılarımızla

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi

Alperen Çulha
Halkla İlişkiler Müdürü