Bunun Adı Başarı

babŞoförlerin sigortalılıkları ile ilgili 6111 sayılı kanunun 25 Şubat 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmasından sonra, çabalarımız sonucunda 5 Nisan 2011 tarihinde ise genelge yürürlüğe girmiştir.

6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 25/2/2011 tarihli ve 27857 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanunun yayınlanmasından sonra ise 5 Nisan tarihli genelgede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kooperatifimizin yoğun çabaları sonucunda aleyhimize olan kanun lehimize sonuçlanmıştır.

Kanunun hem esnafımıza hemde şoförlerimize hayırlı olmasını diliyoruz.